Dostępne kursy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy aplikację Mentimeter. Aplikacja ta umożliwia tworzenie wielu rodzajów prezentacji, które pozwalają na szybkie przeprowadzanie ankiet i badanie opinii np. uczniów, uczestników szkolenia, członków rady pedagogicznej.

Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Story Map, który służy m.in. do tworzenia narracyjnych map cyfrowych, do opowiadania historii, przedstawienia relacji z wycieczek, podsumowania ciekawego projektu szkolnego. Umożliwia łatwe tworzenie atrakcyjnych interaktywnych treści łączących mapy, multimedia i tekst. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w aplikacji Quiver, wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości, dającej możliwość animowania wcześniej pokolorowanych grafik, tworzenia animacji 3D po zeskanowaniu specjalnie zakodowanych kolorowanek. Adresowany jest do nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką grywalizacji, w tym zwłaszcza grywalizacji na gruncie edukacyjnym. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in. nauka poprzez zabawę, rola i potencjał gier w edukacji, praktyczne wskazówki i przykłady. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu należy napisać maila do prowadzącego (a.wesolowska@bpmlawa.edu.pl).

Prowadzący: Anna Wesołowska


Kurs przybliża wybór ciekawych programów i aplikacji z zakresu TIK przydatnych w działaniach promocyjnych szkoły i biblioteki. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przybliża podstawowe zasady tworzenia kodów QR znajdujących szerokie zastosowanie w wielu branżach, w tym również w szkołach i bibliotekach.  Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Educandy Studio to prosta w obsłudze aplikacja (do pobrania także na tablicę interaktywną oraz telefon, tablet) do tworzenia ćwiczeń dla uczniów, zwłaszcza młodszych.

"Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia" - to kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych sylwetką wielkiego Polaka, prymasa Polski w latach 1948 - 1981, patrona 2021 roku, świętego (beatyfikacja 12 września 2021r.), obrońcy chrześcijańskiej tożsamości narodu polskiego.


Prowadzący: Karczewska Katarzyna

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekoznawstwa, zainteresowanych działaniami ekologicznymi w bibliotece. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz zainteresowanych osób, chcących wykorzystywać w swojej pracy darmowe narzędzia do tworzenia interaktywnych quizów-puzzli. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zainteresowanych organizacją wycieczek szkolnych. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką uzależnień cyfrowych, w tym zwłaszcza ich charakterystycznymi objawami, konsekwencjami w różnych płaszczyznach życia ludzkiego oraz możliwymi sposobami terapii i leczenia. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in. uzależnienie od Internetu i komputera, uzależnienie od gier komputerowych i sieciowych, fonoholizm, uzależnienia od: portali społecznościowych, e-hazardu, cyberseksu oraz wiele innych kwestii mieszczących się w ramach tematyki uzależnień cyfrowych, w tym m.in. przykładowe testy diagnostyczne niektórych z omawianych zaburzeń. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu należy napisać maila do prowadzącego (a.wesolowska@bpmlawa.edu.pl).

Prowadzący: Anna Wesołowska


Wordwall to platforma do tworzenia materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzenia zajęć oraz lekcji bibliotecznych. Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych przygotowywaniem quizów, testów oraz różnego rodzaju gier dydaktycznych. Kurs wymaga klucza dostępu – w tym celu należy wysłać maila do osoby prowadzącej w.galazka@bpciechanow.edu.pl


Kurs przeznaczony dla uczniów klas IV - VII związany z ekologią i recyklingiem.

Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Magisto, służącym do  tworzenia atrakcyjnych filmów na podstawie dostępnych szablonów, które można udostępniać i umieszczać w mediach społecznościowych. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Pubhtml5, umożliwiającym publikowanie materiałów w Internecie w formie e-booków, książek lub magazynów elektronicznych z przewracanymi kartkami. Pozwala na tworzenie animacji z przygotowanych wcześniej materiałów i dokumentów PDF oraz dzielenie się nimi w sieci. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie WordArt, służącym m.in. do prezentacji oferty szkoły, biblioteki, promocji usług, tworzenia okolicznościowych plakatów, kartek, powtórzenia wiadomości. Adresowane jest do nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych promocją placówki, uatrakcyjnieniem własnych zajęć. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego  (agnieszkakolodziejska1982@wp.pl)

Kurs e-learningowy dla uczniów klas III-VI z elementami zasad pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia oraz zachowania bezpieczeństwa w szkole, w domu, ma ulicy.

Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie Moodle.  

Prowadzący: Karczewska Katarzyna (k.karczewska@bpplonsk.edu.pl)

Kurs przybliża zasady tworzenia quizów i gier dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, do powtórzenia materiału czy różnych działań bibliotecznych. W programie można przeprowadzić klasowy teleturniej wiedzy oraz ćwiczenia wśród uczniów. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Symbaloo, pozwalającym na gromadzenie, organizację i udostępnianie linków do stron, wybranych zasobów cyfrowych oraz budowanie repozytoriów tematycznych. Kurs wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego. (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl) 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką cyberprzestępczości, a w szczególności wybranymi prawnymi aspektami niebezpieczeństw czyhających w Sieci, w oparciu o przepisy prawa krajowego. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in. hackerstwo, przestępczość związana z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, spam, grooming oraz wiele innych kwestii mieszczących się w ramach cyberprzestępczości. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu należy napisać maila do prowadzącego (a.wesolowska@bpmlawa.edu.pl).

Prowadzący: Anna Wesołowska

 

 


Celem kursu jest uświadamianie rodziców, nauczycieli w zakresie rosnącego problemu cyberprzemocy oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające zapobiec temu, by cyberprzemoc stała się czymś powszechnym wśród młodzieży korzystającej z Internetu i innych rozwiązań technologicznych. Zawiera również informacje o cyberprzestrzeni i zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową - w tym celu należy napisać maila do prowadzącego (b.pawlowska@bpmlawa.edu.pl). 


Prowadzący: Bogumiła Pawłowska

Kurs jest przeznaczony dla mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego. Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji historycznych, geograficznych, społecznych itd dotyczących naszego najbliższego regionu. Może pogłębi w nas a także wzbudzi poczucie lokalnego patriotyzmu.

Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie.

Prowadzący: Karczewska Katarzyna

Kurs przybliża podstawowe zasady pracy w programie Wakelet, służącym do organizowania i udostępniania treści online w tematyczne kolekcje, które można osadzać na blogu lub stronie internetowej, udostępniać w mediach społecznościowych lub za pomocą linku. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekoznawstwa, którzy chcą poznać m.in. wybrane koncepcje i modele zdolności, cechy ucznia zdolnego oraz rolę biblioteki we wspieraniu uczniów zdolnych. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie Biteable, służącym do tworzenia animacji i materiałów wideo. Dzięki niemu można z powodzeniem stworzyć w zaledwie kilka minut ciekawy film animowany i dostosować go do własnych potrzeb. Adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tworzeniem materiałów promocyjnych.  Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie EdPuzzle, służącym do tworzenia i personalizacji filmów dostosowanych do różnorodnych zajęć. Filmy można pobrać z szerokiej bazy dostępnych filmów bądź wgrać własny a następnie edytować, dostosowując go do swoich potrzeb. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekoznawstwa, którzy chcą poznać m.in. funkcje i zadania, podstawy prawne działalności bibliotek szkolnych, dokumentację biblioteczną, status prawny nauczyciela bibliotekarza. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)

Szkolenie przybliża wybrane regulacje prawne z zakresu doradztwa zawodowego, specyfikę pracy doradcy zawodowego, rolę szkoły i bibliotek w systemie doradztwa zawodowego oraz najciekawsze otwarte zasoby edukacyjne z zakresu edukacji zawodowej. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)
Program Photocollage.com służy do wykonywania kartek okolicznościowych, plakatów, które można zamieścić na blogu, stronie internetowej, wystawkach, gazetkach szkolnych, w serwisach społecznościowych. Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekoznawstwa, którzy chcą poznać nowe media oraz narzędzia z kategorii mediów społecznościowych służących promocji biblioteki i upowszechnianiu czytelnictwa. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)

Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie LINO, który służy m.in. do promocji literatury, prezentacji relacji  z imprez szkolnych, bibliotecznych, plakatów, filmów, muzyki, audiobooków. Jest również świetnym sposobem na przeprowadzenie zajęć metodą lekcji odwróconej. Wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów gimnazjum i maturzystów, którzy myślą o swojej przyszłej pracy zawodowej. Przed nimi wybór profilu szkoły czy kierunku studiów wyższych.

Zróbcie przegląd "nowych" zawodów, które dla wielu z Was brzmią jeszcze  tajemniczo. Może ktoś z Was odnajdzie się w tej branży?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką medycyny w Polsce, a w szczególności postacią pierwszej polskiej medycynierki - Anny Tomaszewicz- Dobrskiej. Kurs wymaga utworzenia konta na platformie a następnie samodzielnego zapisu na kurs. Kontakt z osobami prowadzącymi:
mierzwa.agata@wp.pla.wesolowska@bpmlawa.edu.pl

Kurs ten przeznaczony jest dla "bibliofilów", którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat piśmiennictwa polskiego - jego historii i współczesności.

Kurs ten przeznaczony jest również dla gości.

Kurs przedstawia życie i twórczość pisarza Henryka Sienkiewicza. Adresowany jest do uczniów, studentów i nauczycieli zainteresowanych postacią noblisty. Kurs wymaga utworzenia konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (agnieszkakolodziejska1982@wp.pl).

Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie Canva, który służy m.in. do  przygotowania ciekawych grafik, zaproszeń, wizytówek, plakatów, ulotek, kartek pocztowych. Adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tworzeniem materiałów promocyjnych. Wymagane utworzenie (posiadanie) konta.

Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs skierowany jest do uczniów, studentów i nauczycieli zainteresowanych tematyką coachingu i tutoringu szkolnego. Jest dostępny dla gości.

Opracowanie formalne zbiorów w Bibliotece. Dokumenty filmowe, dźwiękowe, elektroniczne. Opracowały: Bogumiła Tańska, Bogumiła Pawłowska

Kurs zawiera ciekawostki o krajach Unii Europejskiej. Ukazuje Europę i Europejczyków w "innym zwierciadle".


Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wymaga utworzenia konta na platformie Moodle.

Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Kurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności sporządzania bibliografii załącznikowej, przede wszystkim do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Kurs jest skierowany dla wszystkich zainteresowanych życiem i twórczością Juliana Tuwima. Wymaga utworzenia konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (agnieszkakolodziejska1982@wp.pl).

Kurs przeznaczony dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie przy niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego. 

Prowadzący: Karczewska Katarzyna

Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie wymaga utworzenia (posiadania) konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową -  w tym celu  należy napisać maila do prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)


Szkolenie wymaga samodzielnego utworzenia konta na platformie i zapisania się na kurs.

Szkolenie wymaga utworzenia konta na platformie i wpisania klucza dostępu otrzymanego drogą mailową od prowadzącego (lewandowska_bozena@poczta.onet.pl)